Doktorze Georgu Dietrichu - Kawalarze Orderu Uśmiechu  - nasz Przyjacielu –
DZIĘKUJEMY za wszystko!GEORG  DIETRICH                  foto:Marek Szczepaniak

30 września 2005 r. w Centrum Nauk Humanistyczno-Społecznych odbyło się oficjalne otwarcie i nadanie imienia Georga i Marii Dietrichów największej auli tego obiektu (na ok. 400 osób). Spotkanie połączono z promocją książki „Z miłości do człowieka” Wilhelma Horstmanna.

Książka ta, to opowieść o życiu prywatnym, pracy i działalności charytatywnej Georga Dietricha, którego fundacja dofinansowała budowę Centrum sumą ok. miliona złotych. Przestronny budynek o  powierzchni ponad 10 tys. m² wybudowano przy ul. Dybowskiego. Centrum stanie się nowa siedzibą Wydziału Humanistycznego. Tu przeprowadzą się do lutego 2006 roku: filolodzy polscy, neofilolodzy, filozofowie, historycy i specjaliści stosunków międzynarodowych i dziennikarstwa.

Georg Dietrich swoją życiową misję w Polsce rozpoczął w 1981 roku, kiedy to Jego  niemiecka firma spedycyjna z Offenburga przewoziła do Olsztyna pomoc charytatywną w postaci żywności, leków i odzieży. Później Georg Dietrich pomagał m.in. w utrzymaniu Ośrodka Dzieci Głuchych w Olsztynie, powstaniu i budowie Liceum Katolickiego (obecnie gimnazjum akademickie), remoncie olsztyńskiej Katedry, czy też brał udział w projektach Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Od władz miasta otrzymał honorowe obywatelstwo Olsztyna.

Jeżeli chodzi o nasz Uniwersytet, to dzięki Jego pomocy mogło dojść do powstania na byłej WSP filologii germańskiej. Georg od początku powstania germanistyki w Olsztynie walczył (przede wszystkim w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej) o środki finansowe na rozwój Katedry Filologii Germańskiej i jej biblioteki. A biblioteka ta powstając od zera, właśnie dzięki niemu może się dzisiaj pochwalić ilością 7600 wartościowych woluminów, z czego aż 4500 to dary. Później jeszcze przed założeniem Fundacji Georga i Marii Dietrichów organizował i współfinansował kilka miesięcznych letnich kursów językowych dla pracowników i studentów WSP, (a później UWM w Olsztynie), wyjazdy studyjne do Niemiec, stypendia dla asystentów, pośredniczył w nawiązywaniu kontaktów z uczelniami niemieckimi, organizował pobyty niemieckich studentów i wykładowców na Warmii i Mazurach, czy w końcu z powodzeniem zabiegał o podjęcie u nas pracy przez niemieckich germanistów (współfinansując ich przyjazdy, pracę i pobyt). Kiedy palącym problemem był brak mieszkań dla germanistów pomógł w zdobyciu środków na zakup dla nich 4 nowych mieszkań.  

Dzięki Niemu powstało też na Wydziale Humanistycznym Neofilologiczne Centrum Multimedialne, które już od 1997 r. nosi imię Georga Dietricha.
            Podziękowaniem za pomoc było nadanie Georgowi Dietrichowi doktoratu honoris causa UWM w 2002 roku.

Georg Dietrich nie jest człowiekiem łatwym, bo często swoją aktywnością wprost zmusza innych do pozytywnego działania. Każdy kto się z nim bliżej zetknął nie uniknął zaangażowania w jego przedsięwzięcia. Każda wizyta i spotkanie ze studentami i pracownikami germanistyki była i jest wielkim wydarzeniem.

 Jedna z wizyt Georga Dietricha w Katedrze Germanistyki  w Olsztynie

30 września Państwo Dietrichowie przywieźli jako  prezenty dzieła polskiej literatury tłumaczone na język niemiecki przez Karla Dedeciusa, które trafią do biblioteki filologii germańskiej i gimnazjum akademickiego oraz obietnicę, że najlepsi absolwenci germanistyki od 2006 roku będą otrzymywali nagrodę – w sumie 2.500 euro.

Marek Szczepaniak

Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie